Den svenska kollektivtrafiken

Var är det dyrast respektive billigast?

Det förs ofta debatter runtom i landet angående kollektivtrafikens biljettpriser och så sent som i januari höjde SL priserna i Stockholm. Men hur ser kostnaderna egentligen ut för en resenär i Sverige?

Sparportalen CupoNation har gjort en undersökning kring detta för att få en inblick i hur mycket pengar resenärerna behöver lägga ut i de olika länen. Såväl månadskort som enkelbiljetter har undersökts och antalet utbudskilometer per invånare har även tagits med i beräkningen.

 

Grafen ovan illustrerar priserna på månadskorten för en vuxen resenär. Där framkommer det att Norrbotten är dyrast, medan Gotland är billigast. Det är inte särskilt märkligt, då det är stora avstånd i Norrbotten vilket i sin tur leder till högre kostnader. Stockholm får ofta kritik för att vara dyrt, men är trots allt fjärde billigast i undersökningen. Efter Norrbotten och Västernorrland går det att se ett dropp i priserna och 15 av de 21 länen har priser på över 1000 kronor i månaden. Nedan följer de fem dyraste och billigaste månadskorten i Sverige:

 

Vidare har kostnaderna för enkelbiljetter undersökts och priserna i följande graf visar reskassepriserna i samtliga län:

 

Slutligen har antalet utbudskilometer i respektive län tagits med. Detta innebär antalet utförda kilometer med fordon och vagnar och avser den faktiskt utförda kollektivtrafiken. Möjligen skulle man kunna tro att länet med högst antal utbudskilometer har det dyraste månadskortet, men så är inte fallet. Stockholm har flest utbudskilometer (115 km), men har det fjärde billigaste månadskortet i undersökningen. Uppland har näst flest utbudskilometer bland länen och är även tredje billigast. Stora Västerbotten hamnar på fjärde plats gällande antal utbudskilometer, men har även det fjärde dyraste månadskortet. Vad som även är värt att poängtera är att Halland har relativt få utbudskilometer (61 km), men är det tredje dyraste länet för resenärerna när det kommer till månadskortspriser.

 
För frågor eller kommentarer, kontakta:
Lukas Ohlsson
PR Coordinator Sweden
lukas.ohlsson@cuponation.se