Företagsuppgifter

Dessa sidor har skapats av:
Imbull B.V.
Van Ostadestraat 149
1073TK, Amsterdam
Nederländerna

Kontakt:
Telefon: +31 (0) 20 846 9520
E-Mail: info@imbull.com
Internet: www.imbull.com

Företräds av:
Thomas Mansvelt

Johannes Wirth

Register:
Registrerade i handelsregistret.
Registreringsnummer (KVK): 34339618

Innehållet på webbplatserna för Imbull B.V. är samlat och bearbetat med med stor omsorg. Innehållet tillhandahålls dock utan garanti för fullständighet och noggrannhet. Alla erbjudanden är icke bindande och kan komma att ändras.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett organ för tvistlösning.

Vårt avtryck gäller sidan www.cuponation.se.

Anmärkningar om dataskydd:

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats är:

Imbull B.V.
Van Ostadestraat 149
1073TK, Amsterdam
Nederland
Telefon: +31 (0) 20 846 9520
E-mail: privacy@joingsg.com

Och

CupoNation GmbH
Radlkoferstr. 2
81373 München
Duitsland
Telefon: +49 (0) 89 96058699
E-Mail: privacy@joingsg.com

Du kan även nå vår datsskyddsman Mr. Kivanc Semen (DataCo GmbH) via kontaktinformationen ovan.

Detaljerad information om behandling och användning av personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats och dina relaterade rättigheter finns i vår [Sekretesspolicy].


Disclaimer

1. Ansvar för innehåll

Som en tjänsteleverantör ansvarar vi för innehållet enligt de allmänna lagarna. Vi som en tjänsteleverantör är emellertid inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag kvarstår opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd. Vid notifiering av överträdelser kommer vi ta bort innehållet omedelbart.

2. Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta ansvar för dessa externa innehåll. Den respektive leverantören eller operatören av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte skäligt utan konkret bevis på överträdelse. Vid notifiering om överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

3. Copyright

Innehållet på dessa sidor skapat av webbplatsoperatörerna omfattas av nederländsk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och alla former av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåten för privat, icke-kommersiell användning.

Såvida innehållet på denna webbplats inte skapats av operatören beaktas upphovsrätten för tredje part. Innehåll av tredje part är i synnerhet markerad som sådan. Om du fortfarande behöver vara uppmärksam på upphovsrättsintrång kommer vi att notifiera dig. Vid notifiering om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

4. Rättslig validitet för denna Disclaimer

Denna disclaimer ska betraktas som en del av det interneterbjudande som från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten av de övriga delarna av detta faktum.