Användarvillkor

1. Denna sida (och sidorna det här refereras till) anger användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda webbsidan www.cuponation.se (”Webbsidan”), antingen som besökare eller som registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan indikerar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du kommer följa dem. Din användning av någon del av Webbsidan visar att du godkänner dessa Användarvillkor vilka blir gällande då du först använder Webbsidan. Om du inte accepterar Användarvillkoren bör du sluta använda Webbsidan omedelbart.

2. Webbsidan drivs av CupoNation GmbH (“vi”), ett företag registrerat i Tyskland vid tingsrätten i Berlin med registreringsnummer HRB 209997, och har sitt säte på Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Tyskland.

3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

4. Du är ansvarig för all åtkomst till Webbsidan genom din internetuppkoppling och för att informera möjliga andra användare om dessa Användarvillkor.

5. Du ska inte på något vis använda Webbsidan till eller delge oss eller Webbsidan eller någon annan användare av Webbsidan någonting som på något sätt:

a) är ett brott mot någon lag, författning, reglering eller stadga av tillämplig jurisdiktion;

b) är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;

c) är felaktigt eller inaktuellt;

d) kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt, smädligt, hatiskt, hotfullt, ärekränkande, osant eller politiskt;

e) föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;

f) kan inkräkta på eller bryta mot upphovsrätt eller annan immaterialrätt (inklusive och utan begränsning varumärkesrätt och sändningsrätt) eller privatlivets helgd eller andra rättigheter gällande oss eller tredje person;

g) strider mot våra intressen

h) motsäger någon särskild regel eller något krav uppgett på Webbsidan gällande en viss del av Webbsidan eller Webbsidan generellt; eller

i) iomfattar din användning, spridning eller överföring av virus, oönskad e-post, trojaner, trap doors, back doors, Easter eggs, maskar, time bombs, cancelbots eller drivrutiner som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

6. Du ger oss härmed ett oåterkalleligt, royaltyfritt, världsomspännande, överlåtbart tillstånd att använda allt material du överlämnar till oss eller Webbsidan för ändamålet att använda på Webbsidan samt för att marknadsföra (på alla sätt och i alla media) våra tjänster. Du godkänner att vi kan ändra dina uppgifter.

7. Kommentarer och annat material som lämnas på Webbsidan är inte tänkt att vara rådgivande. Vi avsäger oss därför allt ansvar för tillit som lagts på sådana uppgifter som någon besökare lämnat på Webbsidan, eller någon som kan vara informerad om dess innehåll.

8. Du åtager dig att alltid följa användarinstruktioner för Webbsidan.

Webbsidans tillgänglighet, säkerhet och riktighet

Sekretesspolicy för mer information om detta.

Vårt ansvar
16. Vi accepterar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet, eller för vår bedrägliga förvrängning av information, eller för alla skyldigheter som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

17. Så långt som lagen tillåter och med förbehåll för paragraf 21 ovan, i alla andra fall än när det gäller tjänster som vi erbjuder för en enskild kund (vilka ska regleras av sina egna avtalsvillkor), i den omfattning som tillåts av lag:

a) vårt totala ansvar till dig och tredje person ska under inga omständigheter överstiga ett värde på det största av: i) SEK 100; eller ii) 110% av en totalsumma du betalat till oss under de 12 månaderna innan orsaken till talan uppstod; och b) vi ska inte hållas ansvariga (vare sig i avtal, kränkning, försummelse, återställande eller någon juridisk aspekt av ansvar) i förhållande till din användning eller oförmåga att använda eller försening av användning av Webbsidan eller material på den eller tillgängligt från den eller från någon åtgärd eller ett beslut som en följd av att använda Webbsidan eller sådant material för några: (a) indirekta förluster eller följdförluster, skador, kostnader eller utgifter; (b) förlust av verklig eller förväntad vinst; c) kontraktsförlust; d) förlust av penninganvändande; e) förlust av förväntade besparingar; f) omsättningsförlust; g) förlust av goodwill; h) förlorat rykte; i) förlorade affärer; j) tidsförlust; k) möjlighetsförlust; eller l) förlust av, skada på eller korruption av data; oavsett om sådana förluster var rimligen förutsebara eller om vi blivit informerade om att du kanske skulle lida sådana förluster. För att undvika tvivel, (b) och (l) gäller oavsett om sådan förlust är direkt, indirekt eller annat.

Varumärken
18. CupoNations namn och logotyper och alla relaterade namn, designmärken och slogans är våra eller våra licensgivares varumärken eller service marks.

Immaterialrätt
19. Vi är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella egendomar på Webbsidan och i materialet som publiceras på den. Dessa egendomar är skyddade av upphovsrättslagar och –fördrag över hela världen. Eftertryck förbjudes.

20. Du får skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från vilken del som helst av Webbsidan för personligt bruk och du får göra andra personer inom din organisation uppmärksamma på material publicerat på Webbsidan.

21. Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på Webbsidan och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separerad från tillhörande text.

22. Du får inte använda något material på Webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss eller våra licensgivare.

23.Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av Webbsidan i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbsidan omedelbart och du måste, enligt ditt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.
Information om dig och dina besök på Webbsidan

24. Vi hanterar information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy. Genom att använda Webbsidan godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta.
Överföringar genom Webbsidan

25. Avtal för tillhandahållandet av produkter, slutna genom Webbsidan eller som ett resultat av dina besök, regleras genom våra Allmänna Villkor.

Tredje parts webbsidor
26. Vi har ingen kontroll över och vi accepterar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till (om sidan vi länkar till inte drivs av oss). Sådana länkar har vi endast för din skull utan garanti, uttrycklig eller underförstådd, för innehållet på sidorna. Vi gör inte reklam eller rekommendationer för tredje parts hemsidor, vars länkar vi har på Webbsidan.

27. Du får inte utan vår tillåtelse göra en frame med Webbsidan till din egen eller någon annans hemsida.

28. Härmed ger vi dig ett återkallningsbart, icke-exklusivt och royaltyfritt tillstånd att länka till vår Webbsida från din hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt, utan att skada vårt rykte eller att dra fördel av det. Särskilt:

a) du ska inte ge några garantier eller företrädanden om oss, våra tjänster eller policies om du inte uttryckligen fått vårt godkännande;

b) du ska inte säga något som är felaktigt, missledande, nedsättande eller anstötligt om oss, våra tjänster eller policies; och

c) du ska inte, uttryckligen eller underförstått, hävda att vi rekommenderar din sida eller samarbetar med den om så inte är fallet.
Övrigt

29. Om något av dessa villkor skulle befinnas vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt overkställbart på grund av lagarna i en stat eller ett land där dessa villkor var menade att gälla, ska det olagliga, ogiltiga eller overkställbara villkoret, så långt lagen tillåter, separeras och tas bort och de övriga Användarvillkoren ska fortsätta gälla och fortfarande vara bindande och tillämpliga.
Tillämplig lag och jurisdiktion

30. Dessa Användarvillkor och din användning av Webbsidan (och alla relationer utan kontraktsnatur som kan uppstå genom eller i samband med dem) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Du accepterar det svenska domstolsväsendets exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister som kan uppkomma genom dessa Användarvillkor.

Villkor

Registrering, Konto, Säkerhet & Borttagning av konto

Beroende på vilken funktion som används på vår sida, oavsett tidpunkt, kan du behöva registrera dig för att få tillgång till alla eller en stor del av våra tjänster. Du kan logga in genom att skapa ett konto på CupoNations webbplats eller genom att logga in via sociala nätverk som Facebook eller Google+.

Vid registrering måste du ange ett lösenord för ditt konto. Lösenordet måste hållas heligt och du ska omedelbart meddela oss om någon obehörig part får tillgång till ditt lösenord eller om det finns någon obehörig användning av din e-postadress.

Alla konton måste registreras med en giltig e-postadress som du kan komma åt regelbundet. Vi förbehåller oss rätten att stänga alla konton som har registrerats med någon annans e-postadress eller tillfälliga e-postadresser utan förvarning. Vi kan kräva att användaren måste verifiera sitt konto om vi tror att de har använt en ogiltig e-postadress.

CupoNation Sverige kan skicka e-postmeddelanden till den registrerade e-postadressen. (Du kan välja att inte ta emot våra utskick när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta din prenumeration”)

Personlig information

Genom att skapa ett konto hos CupoNation eller genom att registrera dig via ett socialt nätverk som Facebook- eller Google+ godkänner du att vi använder dina kontouppgifter för datainsamling, bearbetning och användning.

Vi kan komma att samla in och spara följande information om dig om du använder vår sida:

 • Din e-postadress och ditt lösenord
 • Födelsedatum (Ej obligatorisk information)
 • Kön
 • Preferenser
 • Annan information som du aktivt skickar till oss eller som vi kan basera på genom dina interaktioner på vår sida och tjänster. (T.ex. genom våra utskick.)

Interaktion på vår sida innebär till exempel att du:

 • Registrerar, prenumererar eller skapar ett konto hos oss
 • Öppnar eller svara på något e-post skickat från oss
 • Besöker några sida på nätet som visar våra annonser eller innehåll
 • Ger information genom att registrera eller delta i program som tillhandahålls på uppdrag eller tillsammans med andra sidor, affärspartners, återförsäljare eller leverantörer, genom ditt medgivande eller som behövs för att fullfölja tjänsten som du har efterfrågat
 • Interagerar med länkar till websidan via integrerade sociala verktyg
 • Skriver en kommentar på websidan
 • Väljer preferenser
Force Majeure

CupoNation ansvarar inte för situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja vårt ansvar. Vi kan inte garantera att vår sida är tillgänglig och ansvar inte för eventuella problem som kan uppstå. CupoNation kan åberopa Force Majeure vid omständigheter som företaget inte har kontroll över.

Sekretesspolicy

Läs följande sekretesspolicy noggrant eftersom ditt besök av www.cuponation.se webbplatsen och användning av dess tjänster innebär att du godkänner den. Om du inte accepterar villkoren i denna policy, helt eller delvis, bör du inte använda denna webbplats eller tjänster av CupoNation.

CupoNations webbplats www.cuponation.se drivs av CupoNation GmbH. CupoNation (hädanefter "CupoNation", "vi", "oss", "vår") är förpliktigad att skydda dina personliga uppgifter och kommer endast att använda information som har samlats ifrån dig i full överensstämmelse med rådande svenska dataskyddslagar. Vi samlar inte någon känslig information om dig om vi inte får ditt tillstånd. Även från vår sida gör vi vårt bästa för att se till att de uppgifter som samlas av oss är korrekta och uppdaterade, du kan kontrollera informationen och informera oss om eventuella ändringar som krävs och vi kommer att korrigera den inom en rimlig tid. CoupNations webbplats och dess tjänster är avsedda för användare över 18 år.

Vidare tjänster erbjuds även via CupoNotifier, ett webbläsartillägg (omnämns även "tillägg") som också drivs av CupoNation GmbH. Vad som omnämns i denna sekretesspolicy berör även tillägget CupoNotifier.

CupoNotifier är utformat för att informera dig om erbjudanden för särskilda nätbutiker då du surfar på nätet. CupoNotifier fungerar på följande: (1) Då du besöker en hemsida tillhörande någon av våra återförsäljningspartners är tillägget utformat för att känna igen hemsidan och undersöka om det finns några aktuella erbjudanden tillgängliga. (2) Skulle CupoNotifer finna tillgängliga erbjudanden kommer dessa visas i en synlig panel om inte återförsäljningspartnern i fråga ställt sig emot detta. (3) Genom att trycka på ett erbjudande flyttas du till den aktuella sidan och en Cookie placeras i din webbläsare. Läs mer Cookies under avsnittet "Cookies och verktyg"

Information samlad av CupoNation:

När du använder CupoNations webbplats kan vi samla din Internet Protocol (IP) adress. Vi kan också samla uppgifter om ditt besök på webbplatsen.

Vi samlar också information som du frivilligt lämnar när du besöker webbplatsen eller använder andra tjänster av CoupNation inklusive men inte begränsat till applikationer och e-posttjänster.

All information som samlas av oss är lagrad i överensstämmelse med relevanta dataskyddslagar i Sverige.

Användning av informationen:

Informationen som vi samlar används för att:

 • Ge dig regelbunden information om CupoNation, inklusive marknadsföring
 • Att underlätta tjänster som erbjuds på webbplatsen eller genom tillägget CupoNotifier
 • Att kontakta dig för information och / eller tjänster som du kan ha begärt från oss
 • Att förbättra vår webbplats som bygger på information samlats av dig
 • Skapa personlig upplevelse för dig baserad på dina tidigare besök på vår/ andra webbplatser

Din information används för ovan nämda aktiviter av CupoNation, CupoNations systerföretag samt våra konsulter och underleverantörer. Din information kommer inte att spridas utanför CupoNation GmbH (CupoNation, CupoNotifier) om inte (a) Det krävs vid försäljning CupoNation GmbH tillgångar, eller vid sammanslagning av CupoNation GmbH med annat bolag, ägarbyte, omorganisation eller transaktioner som leder till CupoNation GmbH upphörande (b) du ger oss tillåtelse (c) annat som krävs eller tillåts av rådande lag.

Premenurerar du på vårat nyhetsbrev, accepterar du att vi skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring samt ger oss rätten att använda denna kanal för att söka feedback från dig. Du kan dock när som helst avanmäla dig från nyhetsbreven.

Cookies och andra verktyg

På vår webbsida och med vårt tillägg CupoNotifier använder vi oss av ”Cookies”. CupoNation GmbH använder cookies för att förstå vår trafik och informationen som samlas används för att förstå övergripande trender snarare än enskilda besökares betenden. Du kan välja att inte acceptera cookies men kommer då inte kunna ta del av CupoNotifiers tjänster samt stora delar av CupoNation.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en Analytics som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder "cookies", som är små filer som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare interagerar med webbplatsen och dess tjänster marknadsföring / partners.

Säkerhet

CupoNation åtar flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av information som du lämnar till oss. När det gäller data som överförs mellan webbplatsen och / eller användarna, kan vi inte kan undvika obehörig tredje part under transportcookies. Givet att det inte går att garantera 100% säkerhet kommer vi använda lämpliga medel för att försäkra oss om att ingen tredje part tar del av din information.

Jurisdiktion

CupoNation GmbH förvarar sin information i servrar placerade i Ireland, Singapore och Brazilen där rådande rätt tillämpas. All information behandlas dock av CupoNation GmbH i Tyskland där företaget är registrerat.

Länkar till andra hemsidor

Cuponation inhåller länkar till våra partnerföretags hemsidor och andra sidor utanför vår kontroll. CupoNation GmbH avstår från allt ansvar rörande dessa sidors produkter, tjänster eller användarvilkor.

Ändringar i vår integritetspolicy

CupoNation förbehåller sig rätten att ändra denna policy, delvis eller i sin helhet, från tid till annan. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart och kommer att återspeglas på webbplatsen och meddelas användarna även om rimliga medel.

Genom att använda CupNotifier eller besöka Cuponation.se medger du att du har; läst, förstått och accepterat vår Sekretesspolicy i sin helhet.

EUs hemsida för konfliktlösning online finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kundtjänst

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen nå ut till oss på contact@cuponation.se.